ארכיון Central computing solutions for organizations | DnA-IT
  1. Home
  2. Services
  3. Central computing solutions for organizations

Central computing solutions for organizations

DnA-IT specializes in the implementation of key computing infrastructures such as the Nutanix platform, as well as hybrid computing infrastructures, whether in public and private clouds.

We are the first and only one in the country to have a Master Partner certification from Notnix, which is the highest certification available.

With the systems in which DnA-IT specializes, you can enjoy the organization’s central computing platform, which is characterized by agility, simplicity, the option of partial consumption of public cloud services on a variety of platforms, high and advanced performance, as well as security and control within the enterprise information system.

DnA-IT IT solutions
delta דלתא - פרויקט אינטגרציה של מערכות IT
IBI New logo 250-100
בנק הפועלים - מערכות מחשוב מרכזיות
Tempo 250-100
פתרונות אבטחת מידע ותשתית ב SISENS
shamir Optical Industry 100-250
בנק מזרחי טפחות - פרויקט הטמעת פתרונות אבטחת מידע אינטגרטור DnA-IT
פתרונות טכנולוגיים ב IT עבור fmr
בנק ירושלים - פרויקט הטמעת מערכות IT מרכזיות
mellanox - חברת IT אינטגרציה DnA-IT
Altsholer Shaham 250-100
ayalon insurance
milgam אינטגרטור DnA-IT
Egged
Guardicore micro segmentation the Jewish agency
Elbit_Systems
Let us be your guided tour for the modernization of your central information systems and databases.

Do not Stay Behind

    Shall we talk?
    Leave your details and one of our experts will contact you